Έγχρωμα αντίγραφα σχεδίων και μεγάλων μεγεθών 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλα τα αντίγραφα που είναι μεγαλύτερα από μέγεθος Α3 (29,7 Χ 42 εκατοστά).
Φωτοτυπίες αρχιτεκτονικών σχεδίων ,τοπογραφικών διαγραμμάτων, ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων, παλαιών χαρτών και αναδασμών.
Επίσης έγχρωμα αντίγραφα αφισών, πόστερ, φωτογραφιών και εντύπων.