Έγχρωμες αφίσες

 Βασικό μέσο προβολής μια εκδήλωσης ενός προϊόντος αλλά και μιας επιχείρησης είναι η αφίσα. Πολύ διαδεδομένος, δοκιμασμένος αλλά και αποτελεσματικός τρόπος για να περάσουμε κάποιο μήνυμα στο ευρύ κοινό.
Οι αφίσες που τυπώνουμε στο κατάστημα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες :
Στις αφίσες μικρού μεγέθους ( Α3) και στις αφίσες μεγάλου μεγέθους ( πόστερς, banner’s, ταπετσαρίες, αυτοκόλλητες αλλά και σε μια πληθώρα υλικών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αναλόγως με την εφαρμογή που θέλουμε.