Πλαστικοποίηση Α4 , Α3 

Πλαστικοποίηση είναι η μέθοδος επικάλυψης μιας χάρτινης  επιφάνειας με πλαστικό υλικό προκειμένου να την κάνουμε πιο σκληρή και πιο ανθεκτική στο χρόνο ή να τις δώσουμε γυαλιστερή ή ματ υφή. 
Όλοι μας έχουμε κάνει πλαστικοποίηση ταυτότητας ή κάποιου άλλου εγγράφου. Οι εφαρμογές τις πλαστικοποίησης είναι όμως πάρα πολλές.
Κύριες κατηγορίες είναι αυτή μικρών μεγεθών Α4, Α3, αλλά και πλαστικοποίηση μεγάλων μεγεθών. Σκληρή ή μαλακή. Ματ ή γυαλιστερή.