Σκανάρισμα Α4 , Α3 

Στο κατάστημα μας θα μπορούσαμε να ψηφιοποιήσουμε (σκανάρουμε ) τα Α4 ,Α3 έγγραφα σας .
Μονοσέλιδο σκανάρισμα , πολυσέλιδα σκαναρίσματα , σκανάρισμα φωτογραφιών , σκανάρισμα παλαιών έγγραφων, σκανάρισμα βιβλίών αλλά και γενικά όλων των ειδών τα σκαναρίσματα