Σκανάρισμα γραφικών τεχνών 

Στο κατάστημα μας έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στο σκανάρισμα γραφικών τεχνών. Έχουμε τρία σκάνερ Α0 έγχρωμα και σπρόμαυρα, XEROX & HP
Σκανάρισμα φωτογραφιών ,σκανάρισμα παλαιών έγγραφων, σκανάρισμα βιβλίών σκανάρισμα αφισών σκανάρισμα εφημερίδων σκανάρισμα ακτινογραφιών και ότι άλλο είδος σκανάρισμα μπορεί να χρειαστείτε