Σκανάρισμα σχεδίων 

Στο κατάστημα μας έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στο σκανάρισμα σχεδίων . Έχουμε τρία σκάνερ Α0 έγχρωμα και ασπρόμαυρα, XEROX & HP
Έγχρωμα ή ασπρόμαυρα σχέδια μπορούμε τα σκανάρουμε και να σας τα παραδόσουμε στην καλύτερη δυνατή μορφή