Σκανάρισμα

 

Σκανάρισμα ή ψηφιοποίηση είναι η διαδικασία μεταφοράς ενός εγγράφου ,φωτογραφίας ή οποιοδήποτε άλλου εντύπου σε ψηφιακή μορφή τύπου pdf,tiff,jpeg και διαφόρων άλλων μορφών
Στο κατάστημα μας Excel εκδόσεις – εκτυπώσεις θα μπορούσαμε να ψηφιοποιήσουμε (σκανάρουμε ) τα έγγραφα σας .
Μονοσέλιδο σκανάρισμα, πολυσέλιδα σκαναρίσματα, σκανάρισμα σχεδίων, σκανάρισμα γραφικών τεχνών, σκανάρισμα φωτογραφιών, σκανάρισμα παλαιών έγγραφων, σκανάρισμα βιβλίών αλλά και γενικά όλων των ειδών τα σκαναρίσματα θα μπορέσετε να τα κάνετε στο κατάστημα μας