Φωτοτυπίες Φωτοαντίγραφα 

Οι φωτοτυπίες χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Στις ασπρόμαυρες που είναι οι πιο κοινές και στις έγχρωμες.
Στις ασπρόμαυρες οι πιο συνηθισμένες είναι οι φωτοτυπίες Α4 ,Α3 και φυσικά οι φωτοτυπίες σχεδίων . Οι ασπρόμαυρες φωτοτυπίες είναι η συνηθέστερη μορφή φωτοτυπίας και η πιο φθηνή
Στις έγχρωμες φωτοτυπίες έχουμε τις έγχρωμες φωτοτυπίες Α4 και Α3 και φυσικά τα έγχρωμα φωτοαντίγραφα σχεδίων . Έγχρωμα αντίγραφα σχεδίων είναι μια αρκετά δύσκολη εργασία που χρειάζεται τα σωστά μηχανήματα και αρκετή εμπειρία