Ψηφιακή εκτύπωση Α5 

Η εκτύπωση Α5 βρίσκει πολύ μεγάλη εφαρμογή στις μέρες μας γιατί πολλές επιχείρησης την χρησιμοποιούν στην εκτύπωση των φυλλαδίων τους. Είναι κατάλληλη επίσης για την εκτύπωση καταλόγων, τιμόκαταλόγων αλλά και πολλών άλλων διαφημιστικών ενεργειών και εφαρμογών.