Εκτύπωση πτυχιακής και διπλωματικής εργασίας 

Η εκτύπωση της πτυχιακής σας εργασίας είναι μια σύνθετη εργασία. 

Για να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην καλύτερη δυνατή τιμή,  χρειάζονται μια σειρά από προϋποθέσεις .

Πρώτη και ίσως σημαντικότερη προϋπόθεση είναι η εμπειρία . Εμπειρία γιατί η πτυχιακή εργασία είναι μια εκτυπωτική εργασία που χρησιμοποιούνται αρκετά προγράμματα μηχανήματα και μηχανές τελειοποίησης .

Σε μια πτυχιακή εργασία που θα τυπωθεί σε Α4 χαρτί θα χρειαστούν οι παρακάτω εργασίες: 

Πρώτον,  χρειάζεται ενδελεχείς έλεγχος του αρχείου προς εκτύπωση. Πιθανός και η μετατροπή του αρχείου  από doc ,docx σε pdf μορφή για να αποφύγουμε λάθη στην εκτύπωση όπως το σπάσιμο κάποιας γραμματοσειράς  ή εικόνας ή ακόμα και αλλαγές στην διάταξη σελίδας.

Προσοχή ! Καλό είναι να μετατρέπεται τα αρχεία σας σε αρχεία PDF στον υπολογιστή σας προτού τα δώσετε για εκτύπωση.

Έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση, εκτύπωση σε χαρτονάκι του εξωφύλλου, ενδεχομένως  εκτύπωση σε  πλότερ για εργασίες πολυτεχνικών και άλλων σχολών.  Και είμαστε ακόμη στην αρχή !

Ακολουθεί ο έλεγχος του πρωτοτύπου .Εάν όλα είναι καλά τότε συνεχίζουμε την εκτύπωση και για τα επόμενα βιβλία.

Αμέσως μετά ακολουθεί η βιβλιοδεσία . Αυτή μπορεί να είναι τύπου σπιράλ. Πλαστικού σπιράλ ,μεταλλικού σπιράλ ή  σπιράλ τύπου κοχλία. Άλλη πιθανή και πολύ δημοφιλής βιβλιοδεσία είναι η θερμοκόλληση.  Απλή θερμοκόλληση ή περιμετρική θερμοκόλληση. Η περιμετρική θερμοκόλληση είναι αυτή πους μας δίνει το γνωστό αποτέλεσμα που βλέπουμε όταν αγοράζουμε ένα βιβλίο από το βιβλιοπωλείο.

Η πτυχιακή  ή διπλωματική εργασία είναι συνήθως το επιστέγασμα μια σκληρής ακαδημαϊκής δουλείας και για αυτό αξίζει την καλύτερη δυνατή εκτύπωση !